Menu

Haal de maximale waarde uit nieuwe technologieën

Welke aanpak kun je het beste hanteren bij het vormgeven van een nieuwe IT-oplossing, zoals een  Data- en IntegratieplatformModerne Werkplek of Low code applicatie? Misschien kan onze eigen aanpak inspiratie verschaffen. De MotionWoW aanpak is onze aanpak om de maximale toegevoegde waarde uit nieuwe technologieën te halen. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van MotionWoW ons helpt om samen met onze klanten succesvol te zijn.  

IT-Projectaanpak voor maximale adoptie en succes

Onze MotionWoW aanpak is ontstaan door een jarenlang proces van leren en ontwikkelen op basis van de laatste inzichten uit de literatuur (zowel IT als Change Management), gecombineerd met onze ervaringen in de praktijk. Het belangrijkste doel van deze projectaanpak is om een nieuwe oplossing zo nauw mogelijk aan te doen sluiten bij de behoeftes en doelen van de mensen in een organisatie, op alle niveaus – van directie tot aan de werkvloer.

Dat maximaliseert succesvolle adoptie, en verhoogt aanzienlijk de ROI van investeringen in IT.

De MotionWoW-aanpak: succesvol innoveren in zes stappen

 

De MotionWoW aanpak

De MotionWoW aanpak

 1. Inspiratie
  We beginnen met een inspiratie-dagdeel. Afhankelijk van jouw vraagstelling komen mensen uit onze teams langs om je te inspireren op een thema als UX, of Data-gedreven werken, of Digitaal samenwerken. Wat is er eigenlijk allemaal mogelijk?
 1. Strategie
  Vervolgens helpen we je met een strategie, bijvoorbeeld voor het in gang zetten van de cloud transitie of een ERP-vervanging, of rondom het opzetten van een Smart Data & Integration hub.
 2. Architectuur
  Je hebt een architectuur nodig: wij helpen je die op te zetten. Wat is er nodig om vanaf de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen? En hoe houd je daarbij rekening met veranderingen in de toekomst? Denk hierbij aan aspecten als Security, Infra, en dergelijken.
 3. Platform
  Hierna gaan we het platform technisch inrichten en klaarzetten. Denk hierbij aan het inrichten van nieuwe software of cloud tenants, en het toekennen van toegangsrechten. Het platform is de ondergrond waarop we de daadwerkelijke oplossing(en) gaan bouwen.
 4. Realisatie
  We realiseren de oplossing(en) zoveel mogelijk agile, en in een DevOps setting. De backlog voor deze fase is gevormd tijdens de fase Strategie.
 5. Borging
  We kunnen de oplossing ook in beheer nemen. Zoals in de figuur te zien is hebben we bij elke stap in het proces voorbereidend werk gedaan om ervoor te zorgen dat we dat goed kunnen doen, of zodat jouw organisatie prima zelf de oplossing in beheer kan nemen.

Uitgangspunten: organisatiedoelstellingen, change management, en beheer

Ongeacht of je met Motion10 aan je project begint of het zelf aanpakt, zijn hier nuttige en bruikbare inzichten uit te halen. Enkele belangrijke overwegingen voor de aanpak van IT-projecten zijn:

 • Starten met Inspiratie en Strategie zorgt er voor dat het succes van je organisatie voorop staat, niet de oplossing of de techniek.
 • Het is in onze ervaring gebleken dat er te vaak wordt gestart bij stappen 4 (Platform) en 5 (Realisatie). Hierdoor komt een project sneller op gang, maar dit zorgt er nog vaker voor dat projecten de plank misslaan, en uiteindelijk niet succesvol worden. Denk eerst goed na over de strategie en architectuur.
 • Zorg vanaf de start voor aandacht voor de gevraagde verandering en het (toekomstige) beheer. Dit is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle oplossingen.
 • Innovatie is een circulair proces: de nieuwe status quo is tegelijkertijd het startpunt voor de volgende ronde van vernieuwing.

Succesvolle adoptie van IT-oplossingen

Wij helpen organisaties om beter, slimmer en efficiënter te werken. Omdat ze willen groeien, veranderen of innoveren. Integratie zit in ons DNA en wij zijn specialisten in Low code development, digitaal samenwerken, data & analytics en Change & Adoptie.

Meer informatie?

Meer weten over het maximaliseren van het succes van IT-projecten? Bekijk dan eens onze nieuwste whitepaper: “De sleutel voor succesvolle IT-projecten”. In deze whitepaper lees je alles over het verhogen van de adoptie van nieuwe middelen door de mensen in je organisatie.

Liever direct met ons in gesprek? Neem dan contact op via het formulier op deze pagina