MotionWoW

Onze aanpak in vogelvlucht

Basis op Orde

Goed voorbereid op weg gaan: dat is het doel van een eerste projectfase. Wij geloven niet in een ‘one size fits all’-aanpak. Iedere organisatie, maar zeker iedere doelgroep daarbinnen, heeft andere behoeften, andere wensen en andere aandachtspunten. Dat geldt ook voor uw organisatie. We streven weliswaar graag naar zo generiek mogelijke werkwijzen en scenario’s, maar weten ook op basis van onze ervaringen, dat de invulling hiervan doelgroep-specifiek moet zijn voor het beste resultaat. Daarom starten we met fase 1: Basis op Orde, waarin we een voorbereiding (nulmeting) doen, die helemaal is gericht op de specifieke situatie.

Het doel van Basis op Orde

Basis op Orde heeft als doel om alle voorbereidingen te treffen voor een succesvol project. Hierbij hanteren we een aantal vertrekpunten:

 • De klantvraag bepaalt de teamsamenstelling
 • De uitdaging bepaalt de oplossing
 • De oplossing bepaalt de techniek
 • Samen bepalen we de roadmap

Het vervolg – Fase 2: Route naar Succes

Goed voorbereid aan de slag! Tijdens de eerste fase is gewerkt aan alle voorbereidingen en aan het ‘in hun kracht zetten’ van de organisatie en haar mensen, die een bijzondere betrokkenheid en verantwoordelijkheid hebben. In deze tweede fase: Route naar Succes, wordt volgens de gezamenlijk met de klant opgestelde roadmap uit fase 1 geleverd, worden oplossingen voorgesteld, worden gebruikers opgeleid en begeleid en wordt de ondersteunende organisatie verder uitgebouwd.

Succesfactoren Route naar Succes

 • Stakeholdersprogramma
  Ondersteuning en actieve betrokkenheid vanuit de directie en het MT voor het slagen van het project. Dit betekent het opzetten van een stakeholder-programma, waarin inhoud en boodschap door de directie en het MT actief worden uitgedragen. Het is bewezen dat projecten, waarin met een actief sponsorschap wordt gewerkt, tot 60% meer kans hebben om te slagen. 
 • Ambassadeursprogramma
  Ambassadeurs zijn key users (en doorgaans de ‘koplopers’) die vanuit kennis en kunde, of betrokkenheid en gedrag een bijdrage leveren aan het succes van een project. Actieve coaching en begeleiding van deze ambassadeurs tijdens de gehele implementatie door onze specialisten maakt deel uit van onze aanpak. Daardoor dragen we niet alleen kennis over, maar borgen we deze kennis bij de klant. Het gebruiken van de eigen kracht van een organisatie zorgt voor versnelling, voor diepgang en voor een nuancering, die alleen kan komen van mensen die de organisatie goed kennen: de eigen medewerkers. 
 • Kennis- en Opleidingsprogramma
  Met kennis en opleiding zorgen we voor een goede basis om aan de slag te gaan met de nieuwe technologie. Daarin kijken we naar de behoeften van de door de klant gedefinieerde persona’s. Daarnaast is aandacht voor het IT-volwassenheidsniveau (digitale vaardigheden). 
 • Coaching-programma
  Het coaching-programma is het onderdeel van het verander- en adoptietraject, dat focust op de begeleiding van leidinggevenden en (individuele) medewerkers van onze klanten. 
 • Communicatie-programma
  Communicatie start vanaf dag 1! Wij noemen dit de ‘verandering voorbereiden’. De kernboodschap (‘het WAAROM’) moet kort en duidelijk zijn, voor iedereen te begrijpen! Vaak en ten onrechte wordt deze WAAROM (nut & noodzaak, voordelen voor de organisatie) verward met de voordelen voor de medewerker (‘what’s in it for me?’). Communicatie dient dus op en door verschillende niveaus plaats te vinden.

Meer weten of direct aan de slag?

Wilt u meer weten over MotionWoW, over onze mensen of direct aan de slag? Neem dan contact op met uw Motion10 Accountmanager of Ron Witjes, Unit Manager Customer Success.