Alle Power Apps zijn gelijk…

7 januari 2023

Maar sommige zijn meer gelijk dan andere

Door Rob van Duijn (Unit Manager, Modern Work & Security)

Nu het Microsoft Power Platform oplossingen biedt voor een steeds groter wordende doelgroep, wordt er ook door verschillende kanten van de organisatie op het platform gewerkt, niet alleen de IT-afdeling. Deze verandering brengt als gevolg dat een bredere bewustwording nodig is voor het goed bijhouden van ontwikkeling, registratie en uitrol van applicaties. Wij vertellen waarom dit zo belangrijk is.

Met het laagdrempelig karakter van no code en low code hulpmiddelen, biedt het Microsoft Power Platform iedereen de mogelijkheid om werkzaamheden te ondersteunen en te automatiseren. Het gevolg is dat de doelgroep voor deze hulpmiddelen breder is dan traditioneel het geval was. 

Waar kantoorautomatisering voornamelijk het domein van eindgebruikers was, waren ontwikkelaars heer en meester van afgeschermde ontwikkel-, test-, acceptatie- en productieomgevingen. Dat dit voor bedrijfskritische toepassingen blijft gelden, is nu echter een bedrijfsmatige keuze en niet langer een technisch gegeven. Hierdoor kan gebeuren dat de business-zijde en IT-zijde vanuit beide kanten (met externen) op hetzelfde platform werken. 

Ondanks dat er dus ‘meerdere huurders in het verzamelgebouw’ zijn, helpt het om onderscheid te maken tussen de verschillende oorsprongen van applicaties: 

  • Personal Productivity oplossingen 
  • Business Applications, geheel of gedeeltelijk vormgegeven met Power Apps 

Personal Productivity oplossingen
Personal Productivity Apps – kantoorautomatisering door een individuele maker/gebruiker voor een betrekkelijk kleine groep medegebruikers – landen vrijwel altijd in de default omgeving die ‘gratis’ bij Microsoft 365 wordt meegeleverd. Deze omgeving kan zowel gezien worden als een productieomgeving waarin ontwikkeld wordt, als een ontwikkelomgeving waar productie gedraaid wordt – afhankelijk van de achtergrond van de persoon die aan het werk is.
Dit heeft een grote toegevoegde waarde omdat verschillende kanten van de organisatie centraal kunnen werken, maar hier hangt ook een prijskaartje aan. Denk aan kosten om wildgroei te voorkomen en te borgen dat met de vrijheid ook verantwoordelijkheid wordt genomen voor continuïteit en kwaliteit van de oplossingen. 

Doordat Power Apps worden gepromoot als een faciliterende technologie voor iedereen, is de verleiding groot wat minder in het oog springende zaken dan ook maar uit het oog te verliezen. En niet alleen in Personal Productivity oplossingen. Zelfs in trajecten waar ontwikkeling procesmatig plaatsvindt, is er bij Apps de verleiding om procesmatig werken los te laten. Dat is niet nodig. Het loslaten van standaarden riskeert dat Apps de ‘minder betrouwbare’ zwakke schakel gaat vormen, waardoor de toegevoegde waarde mogelijkerwijs niet volledig tot haar recht komt. 

Business Applications
Apps met een Business Application stempel horen aan de geldende normen te voldoen, met name persoonsonafhankelijk en met een voorspelbaar uitrol van versies. Geen enkele App is echter te klein om in repositories te registreren en gecontroleerd uit te rollen na tests in een afgescheiden omgeving. 


Voor de langere termijn is het voor alle belanghebbenden bij Personal Productivity oplossingen prettiger om gebruik te kunnen maken van voorspelbare hulpmiddelen. Vastlegging van wijzigingen in een GitHub of DevOps repository en het bijhouden van Appsgebruik kan laagdrempelig worden geregeld. Bied daarom, naast hulp bij het starten met of het verder ontwikkelen van Power Apps, de benodigde kennis over het operationeel houden van Power Apps.

Weten hoe je Power Apps zo goed mogelijk en gecontroleerd kunt gebruiken voor werkzaamheden binnen jouw organisatie? Neem contact op met Rob van Duijn, Unit Manager in ons Modern Work & Security team. 

Neem contact op