Belang adoptie dashboards door eindgebruikers essentieel

8 oktober 2020

Alex Zweekhorst

Belang adoptie dashboards door eindgebruikers essentieel

Door Alex Zweekhorst, Unit Manager Data & Analytics

Het succes van IT-projecten voor een organisatie wordt allang niet meer bepaald door alleen de technologie. Sterker nog, meestal wordt het succes bepaald door het dagelijks toepassen van de nieuwe techniek door de medewerkers van de organisatie. Ook bij het gebruik van dashboards is het belang van adoptie door de eindgebruikers essentieel.

Toch staan bij veel business intelligence (BI) migraties en implementaties, ontwikkeling en oplevering centraal, en wordt weinig aandacht besteed aan adoptie. Waar dashboards meestal in goed overleg met de eindgebruikers ontwikkeld worden, is het erna betrekken van de eindgebruikers niet vanzelfsprekend.

Terugval in verschillende werkwijzen en tools

Waar een lage prioriteit voor adoptie van dashboards door eindgebruikers vaak toe leidt, zien wij bij veel organisaties. Na ontwikkeling en oplevering verslapt het contact tussen IT en de eindgebruikers. Daardoor worden dashboards na verloop van tijd steeds minder aangepast aan veranderende wensen en verwachtingen van de eindgebruikers. Deze worden veroorzaakt door voortschrijdend inzicht, toenemende ervaring met datagedreven werken en technische innovaties. Zodoende vallen zij terug in verschillende werkwijzen en tools – uitgerekend datgene wat organisaties met dashboarding willen voorkomen.

Want alleen bij optimaal gebruik van dashboards is succesvol datagedreven werken mogelijk. Om organisaties te faciliteren in het optimaal gebruik van dashboards, ontwikkelden wij de Dashboard Adoptiescan. Deze biedt elke organisatie snel inzicht in het adoptieniveau en de verwachtingen en wensen per gebruikersgroep. Zo bent u als organisatie in staat om de gebruikerservaringen continu te optimaliseren, waarmee u terugval in verschillende werkwijzen en tools voorkomt.

Dashboard Adoptiescan ‘geboren’ bij een van onze klanten

De Dashboard Adoptiescan is ‘geboren’ bij een van onze klanten. Hier ontwikkelden wij een dashboard waarmee 450 eindgebruikers – variërend van hoger management op Europees niveau, tot medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een enkele productgroep binnen een specifiek land – een volledig inzicht kregen in de kosten van de supply chain, met als doel deze te verlagen. De basis voor een geslaagde adoptie legden wij vooraf. Door met onze User-Centered Design aanpak gericht requirements op te halen en dashboard-prototypes op te leveren, sloot het dashboard al bij het eerste gebruik aan op de wensen en verwachtingen van de eindgebruikers.

Maar ook hier veranderden na verloop van tijd de wensen en verwachtingen. Door achteraf periodiek met de Dashboard Adoptiescan de gebruikerservaringen te meten, waren wij in staat om het adoptieniveau van het dashboard blijvend te verhogen en continu waarde toe te voegen. Met resultaat: het dashboard behoort inmiddels, op een totaal van ruim 90.000, tot de vijf meest gebruikte dashboards binnen de organisatie.

 1

Acht belangrijke dashboard-eigenschappen en het ADKAR-model

De vragenlijst van de Dashboard Adoptiescan focust op het ‘waarom’ en is opgebouwd op basis van acht belangrijke dashboard-eigenschappen en het ADKAR-model. Zo haalt u met kwalitatieve feedback meer inzichten op dan alleen gebruikersstatistieken, zoals het aantal sessies en de sessieduur. Vinden uw eindgebruikers het dashboard traag? Missen zij forecasting data? Willen zij filteren op meer details? Of vinden zij dat bepaalde gegevens ontbreken? Op basis van deze stuurinformatie kunt u uw informatievoorziening en trainingsaanbod op maat aan passen aan hun wensen en behoeften – en bent u in staat om het adoptieniveau van dashboards blijvend te verhogen en continu waarde toe te voegen.

Wilt u weten wat de Dashboard Adoptiescan voor uw organisatie kan betekenen? Download hier meer informatie of neem contact op met Alex Zweekhorst op 06 46 84 33 88 of alex.zweekhorst@motion10.com.

Wilt u meer weer weten over het belang van adoptie bij datagedreven werken? Download dan de whitepaper ‘Datagedreven werken, veel meer dan alleen techniek’.