Microsoft Discover: Modern Work & Security workshops

24 juni 2021

Microsoft Discover: Modern Work & Security workshops

Deze workshop heeft reeds plaatsgevonden.

Het werken op afstand is voor velen van ons de praktijk van alle dag geworden. Samenwerken, communiceren en de toegang tot onze toepassingen wordt door een moderne werkplek gefaciliteerd. Maar samen met de nieuwe kansen die onze moderne werkplek hierbij biedt, wordt hiermee ook een groot aantal nieuwe beveiligingsuitdagingen geïntroduceerd.

Met het verschuiven van on-premises omgevingen naar de cloud, verandert ook de manier waarop we naar beveiliging kijken. Hoewel de gelaagdheid van beveiligingsmaatregelen nog steeds van belang is, zien we een verschuiving. Informatie wordt vanaf elk willekeurig device geopend, vanaf elke locatie en op elk mogelijk tijdstip. Informatie kan eenvoudig worden gedeeld met externe partijen en opgeslagen in een groot aantal cloud-toepassingen. Systemen worden on-demand en gevirtualiseerd aangeboden en koppelingen met andere systemen worden eenvoudig gemaakt.

De Microsoft Discover: Modern Work & Security workshops zijn opgedeeld in drie thema’s en zijn bedoeld om deelnemers van finance (22 september), zorg (24 juni) en lokale en regionale overheden (22 april) mee te nemen in de wereld van de moderne werkplek, wet- en regelgeving en beveiliging. Onder leiding van onze experts Albert Hoitingh (Microsoft MVP en Modern Work & Security Lead bij Motion10), Ralph Blokpoel (Solutions Architect, Azure & Integratie bij Motion10) en Cor Boes (Modern Work & Security Lead bij Motion10) leren deelnemers over de juiste Microsoft oplossingen voor de nieuwe uitdagingen.

Modern Work & Security – Finance | 22 september 10.00 uur – 12.00 uur

Voor meer informatie en aanmelden klik hier

Modern Work & Security – Zorg | 24 juni 09.00 uur – 12.00 uur. Deze workshop is al geweest. 

Iedere organisatie heeft het onderwerp ‘beveiliging’ hoog op de agenda staan, maar voor zorginstellingen in de breedste zin van het woord, geldt dit in het bijzonder. Het volume van informatie en daarbinnen het volume van gevoelige informatie, is groot. Ieder risico, dat afbreuk kan doen op de mate van beveiliging, dient dan ook te worden onderkend en verzacht.

Motion10 helpt tijdens de workshop ‘Modern Work & Security – Zorg’ organisaties in de gezondheidssector met het ontwerpen, implementeren en onderhouden van een beveiligingshuis, dat is opgebouwd uit vijf lagen. Bij elkaar vormen deze lagen de juiste basis voor een optimale beveiliging. De vijf lagen van optimale beveiliging, die tijdens de workshop worden behandeld, zijn:

1. Fysiek
Hoe richt u een werkplek, vast of mobiel, op de juiste manier in? Hoe voorkomt u onbevoegd meekijken op schermen? Hoe garandeert u dat alleen de juiste personen toegang hebben?

2. Identiteit
Hoe borgt u de identiteit van medewerkers binnen de complete werkomgeving, inclusief een goede toegangscontrole, gebaseerd op Azure Active Directory? Hoe past u conditional acces toe op de juiste manier?

3. Netwerk
Op netwerkniveau is veel mogelijk, qua beveiliging, gebruik te maken van segmenteren van workloads. Hoe past u dit toe op de juiste manier? Ook qua communicatie tussen segmenten? Hoe maakt u gebruik van mogelijkheden als Secure Virtual Hub en VNET Peering? 

4. Compute
Hoe zorgt u ervoor dat de werkplek van binnenuit goed is beveiligd, door toepassing van een doordacht beleid voor installeren van patches en updates, goed geïmplementeerde firewalls, etc.?

5. Data
Wat is een goede inrichting van informatiebeveiliging? Hoe past u daarin instrumenten als encryptie, alerting en acces monitoring toe? Wat is Data Loss Prevention en hoe richt u dit in de praktijk in? 

In de workshop van donderdag 24 juni 2021 neemt Motion10 u mee in de gedachte achter deze opbouw van een beveiligingshuis. We bespreken de vijf lagen stuk voor stuk en benoemen ook de afhankelijkheden die de verschillende lagen hebben ten opzichte van elkaar.

Dit doen we niet alleen vanuit de theorie; in praktische cases laten we hands-on zien hoe de lagen worden ingericht en opgebouwd. Daarnaast hebben we aandacht voor de impact die een goed beveiligingshuis heeft op de organisatie en de medewerkers. We laten zien hoe vanuit bewustwording, de verandering naar een volledige adoptie van een nieuwe manier van werken kan worden geborgd voor de hele organisatie.

Deze workshop heeft al plaatsgevonden.

Modern Work & Security – Lokale en regionale overheden | 22 april 09.00 uur – 12.00 uur. Deze workshop is al geweest. 

In de workshop met als thema ‘Modern Work & Security – Lokale en regionale overheden’ wordt ingegaan op het realiseren van een juist beveiligingsfundament voor Microsoft 365 op basis van de BIO, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan het benutten van de kracht van de BIO: een stevig fundament in plaats van keurslijf.

Microsoft 365 en Microsoft Azure bieden een scala aan handvatten om de moderne werkplek daadwerkelijk veilig aan te bieden. Hoe bouw je die moderne werkplek op met de BIO als basis? Tijdens deze workshop leren de deelnemers:

  • Hoe de Baseline Informatiebeveiliging Overheid zich verhoudt tot de security instrumenten van Microsoft 365 en de BIO daarmee geen keurslijf, maar een stevig fundament is;
  • Hoe het mogelijk is de BIO en de Microsoft 365 security componenten over elkaar te leggen om verschillen en overeenkomsten direct helder te krijgen;
  • Hoe de BIO vanuit een aantal leidende principes en randvoorwaarden praktisch kan worden toegepast op een Microsoft 365 omgeving;
  • Hoe ook uitgangspunten als ‘Archiving by Design’ en afhankelijkheden van wet- en regelgeving met inzet van de BIO passen binnen Microsoft 365.

Deze workshop heeft al plaatsgevonden.

Alvast meer inspiratie opdoen?

Kom meer te weten over hoe u met de Basis op Orde aanpak van Motion10 veilig kan werken in de cloud en lees de blogs: