Adoptie van de digitale werkplek

18 juni 2019

Ron Witjes,

Unit Manager Modern Workplace & Change

Verandermanagement rondom digitale innovatie en samenwerken

Trajecten rondom de digitale werkplek of rondom digitaal samenwerken lopen vaak vast op adoptie; de omarming van nieuwe tooling door de organisatie. Waarom? De digitale werkplek moet in het geheel ingebed worden, in lijn met de strategische doelen van de organisatie, de randvoorwaarden en de persoonlijke voorkeuren en doelen van de eindgebruikers. Zowel intern als extern, in die volgorde. In deze business paper leest u hoe u zorgt voor adoptie ‘als vanzelf’.

 

De digitale werkplek als de kern van innovatie

Om flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en op de continu veranderende wensen van uw klant, moet u eerst uw mensen intern in staat stellen innovatief en wendbaar te werken. Dan pas kunnen ze méér waarde gaan leveren voor uw klant en voor de eigen organisatie. Bij de moderne werkomgeving kunt u denken aan alles waarmee u uw medewerkers faciliteert om hun werk te doen. De digitale werkplek is een cruciaal onderdeel van die moderne werkomgeving geworden.

Over adoptie van de digitale werkplek en meetbaar succes in termen van organisatiedoelen

De vraag die we in deze paper beantwoorden is:

Hoe gaan we nu de technologie en de digitale werkplek zo inzetten dat die voor onze organisatie, onze medewerkers, partners, en klanten gaan werken?

Deze paper helpt u om die digitale werkplek op zo’n manier te implementeren dat die past bij uw organisatie en uw medewerkers, zodat adoptie van de digitale werkplek bijna als vanzelf volgt. We bespreken strategische alignment, randvoorwaarden en de cruciale rol van het management. We laten u ook zien hoe u de resultaten van zo’n implementatie meetbaar kunt maken, met behulp van business intelligence. We laten u zien welke technologieën en wat voor architectuur u kunt gebruiken om de nieuwe werk- en denkwijzen te ondersteunen. Daarnaast stellen wij een projectaanpak voor. In het laatste hoofdstuk gaan we dieper in op de manier waarop u met behulp van de tools, informatie, tips en de projectaanpak die wij aanraden, innovatie in uw organisatie kunt vormgeven als continu proces.

Innoveren van binnenuit met behulp van de digitale werkomgeving

De digitale transformatie draait om meer dan alleen adoptie van de digitale werkplek. Deze paper is bedoeld voor IT-managers en business managers die innovatie binnen hun organisatie of binnen hun afdeling mogelijk willen maken, met behulp van een digitale werkomgeving en andere nieuwe tools en denkwijzen. En voor leiders die willen weten hoe omarming van een nieuwe werkwijze en werkomgeving te bewerkstelligen.