Whitepaper: Continu innoveren met data

3 september 2019

Erwin Lima

Digital Strategist

In vijf stappen naar een flexibel dataplatform en een data-gedreven organisatie

Verschillende organisaties opereren op verschillende niveaus van datakracht. Maar innovatie met behulp van data wordt voor ieder bedrijf steeds belangrijker. Met deze business intelligence paper helpen we u – afhankelijk van uw situatie – in vijf praktische stappen toe te werken naar een breed geaccepteerd, veilig en innovatief dataplatform. Leer meer over de hoe u ervoor zorgt dat uw organisatie continu kan blijven innoveren met data.

Continu innoveren met data

Alles wat we consumeren en produceren wordt zo langzamerhand beïnvloed door of zelfs gebaseerd op data. En organisaties die data slim weten te gebruiken, geven hun concurrenten het nakijken. De hoofdvraag voor de business paper “Continu innoveren met data” is:

Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie continu kan innoveren met behulp van data?

We delen deze vraag op in drie subvragen:

  • Hoe komt u tot een slim ingericht dataplatform?
  • Hoe houdt u Innovatiekracht, Controle, en Adoptie van het platform in balans?
  • Hoe zorgt u voor continue innovatie?

Omdat lang niet elke organisatie hetzelfde is, zal het instappunt voor iedere organisatie anders zijn. Wij onderscheiden voor deze paper twee niveaus van datakracht, oftewel twee beginsituaties. De stappen in deze paper zullen u helpen vanuit één van deze startsituaties tot het niveau van continue innovatie te komen.

Verandermanagement rondom innovatie en data in vijf praktische stappen

Deze whitepaper is vooral bedoeld voor C-level executives die willen weten hoe je tot een modern, flexibel en veilig dataplatform komt. En hoe je ervoor zorgt dat een organisatie daar effectief gebruik van maakt. Download de paper nu als u deze inzichten niet wilt missen.