Menu

Een uitgave van het ICT Informatiecentrum

Het ICT Informatiecentrum publiceerde het gratis boek “ICT in de logistieke sector”. U leest in het boek over de huidige stand van zaken van ICT toepassingen binnen transport en logistiek. En over de ICT-ontwikkelingen waarmee u als organisatie in de transport- en logistieke sector in de komende jaren te maken krijgt. In dit artikel krijgt u een overzicht van wat er in de uitgave te vinden is, om u te helpen bepalen of dit boek voor u nuttig zal zijn.

ICT in logistieke sector van groot belang

Het gratis boek “ICT in de logistieke sector” is een uitgave van het ICT Informatiecentrum. Het ICT informatiecentrum is een onafhankelijk informatieplatform dat media publiceert rondom de selectie, implementatie en toepassing van software en hardware-oplossingen.

Als uw organisatie te maken heeft met transport en logistiek, ontkomt u niet aan de vraag hoe ICT u daarbij kan helpen.

Daarom geeft dit boekje u als medewerker of bestuurder van een logistieke- en/of transportorganisatie een beeld van de ontwikkelingen van ICT binnen uw sector.

Hulp bij het vormen van een visie op ICT

U leest in het boek over de huidige stand van zaken van ICT toepassingen binnen transport en logistiek. Daarnaast maakt u kennis met de argumenten die pleiten voor de inzet van meer, betere en meer toekomstbestendige ICT in deze sector. Maar ook met de valkuilen die u onderweg kunt tegenkomen. Het boek helpt u en uw organisatie op een overzichtelijke wijze een visie vormen op ICT en ICT-strategie. Daarnaast is het een erg praktisch boek dat u helpt bij de voorbereiding op en uitvoering van ICT projecten waarbij transportmanagementsystemen of andere logistieke software een rol gaat spelen. U kunt het boek hier gratis aanvragen. U ontvangt het naar keuze per post of in digitaal formaat.

Wat behandelt het boek precies?

Het boek gaat in op de volgende zaken:

  • Ambities van de logistieke sector en de Nederlandse overheid (doelen voor 2020).
  • Ontwikkelingen van invloed op de transport- en logistieke sector.
    Technische innovaties.
  • ICT ontwikkelingen bij de overheid.
  • Strategische ontwikkelpaden.

Strategisch omgaan met en toepassen van ICT-ontwikkelingen

De tarieven staan onder druk en de sector wordt tegelijkertijd geconfronteerd met oplopende kosten. Ondernemers in deze sector moeten zich continu blijven aanpassen aan de veranderende omstandigheden. En zich daarbij onderscheiden van hun concurrenten. Door vroegtijdig in te spelen op technologische innovaties kan uw organisatie een vergelijkbaar lot dat Nokia heeft ondergaan, bespaard blijven. De kennis die u in deze uitgave opdoet kan u helpen een globaal beeld te schetsen van wat u kan verwachten. Dat beeld, in combinatie met een goed inzicht in de identiteit van uw bedrijf vormt de basis voor de bedrijfsvisie, die op zijn beurt de bedrijfsstrategie bepaalt. Motion10 is ervan overtuigd dat uitdagingen zoals oplopende kosten en prijzen die onder druk staan, juist een kans kunnen betekenen om de bedrijfsvoering veel efficiënter te maken. Zolang de ICT-strategie duidelijk vormgegeven wordt en in overeenstemming is met de bedrijfsdoelstellingen.

Urgentie en kansen

De Ubers en Netflixen van de logistiek staan al te popelen om op te komen. U wilt liever te vroeg dan te laat zijn bij het inspelen op innovatie in ICT binnen de sector. Het ICT Informatiecentrum oordeelt dat bedrijven zich de komende jaren nog sterk zullen kunnen onderscheiden met ICT. Bedrijven die vanuit het verleden hun ICT goed op orde hebben, realiseren hiermee concurrentievoordeel. Maar ook ondernemers die pas kort geleden een goede visie en focus op ICT hebben ontwikkeld, of zelfs nog moeten ontwikkelen, kunnen in één keer een forse inhaalslag maken door te investeren in de nieuwe ontwikkelingen. Voorbeelden die in het boek genoemd worden zijn boordcomputer-apps, cloud computing en betalen per gebruik. Belangrijk hierbij is wel dat de ICT toepassingen bij de organisatie moeten passen. Investeren in ICT zonder visie of overtuiging, enkel op basis van een onduidelijke wens van de klant of omdat de concurrent het ook doet, is weinig effectief.

Welke vragen kan het boek u helpen beantwoorden?

  • Waarom moet u de focus van hardware naar software verleggen? En hoe doet u dat?
  • Moet u investeren in eigen ICT medewerkers en in het kennisniveau van uw ICT-afdeling? Hoe pakt u dat aan?
  • Hoe voorkomt u een toenemende afhankelijkheid van leveranciers en de negatieve gevolgen daarvan?
  • Hoe maakt u ICT een onderdeel van de beslissingsomgeving? Hoe kan Business development door ICT gestimuleerd worden bij ketenregisseurs, transportbedrijven en charters?

Bestel het boek nu gratis, in fysieke of digitale vorm, op www.logistiekesystemen.nl/
Of bekijk het voorbeeld van ProRail, die ICT inzette om effectiever te communiceren en samen te werken. Hoe ProRail SharePoint toepaste als bedrijfskritisch platform om het treinverkeer in Nederland veiliger te maken.