Menu

Verwachte groei, ICT trends; blockchain en IoT

U wilt op de hoogte blijven van de laatste trends en verwachtingen voor IT binnen de logistieke –en transportsector. Wij bouwden een infographic voor u, op basis van de logistieke-sectorprognose van ABN Amro, CBS data en ons eigen benchmarkonderzoek, en vulden het aan met de inzichten van Mark van Veen.

Klik hier om de infographic te bekijken.

Infographic: ICT trends en toekomst van de logistiek 2

Voor 2017 en 2018 wordt groei van de transportsector verwacht. De transportsector kan profiteren van de verder aantrekkende Nederlandse economie, vooral de groei van de bouwsector en detailhandel legt de transportsector geen windeieren. Maar ook de Eurozone groeit naar verwachting verder de komende jaren. De logistieke dienstverleners profiteren van de aantrekkende economie en online verkopen en zullen in 2017 met 1% en in 2018 met 3% groeien.

De rol van ICT voor logistieke bedrijven

Motion10 voerde een onderzoek uit naar de rol van ICT en innovatie in de sector logistiek en transport. De hoofdvragen waren:  Hoe gaan logistieke bedrijven om met de ontwikkelingen die spelen in de sector?’” En: “Hoe trachten logistieke- en transportbedrijven te blijven voldoen aan de eisen van klanten op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid?” Dit benchmarkonderzoek draaide om drie thema’s:

 • Prioriteiten in de sector (betere samenwerking in de keten; informatieverschaffing voor klanten).
 • Cloud technologie.
 • De data-gedreven organisatie.

Prioriteiten: Business drivers

Welke ontwikkelingen zien onze respondenten binnen de sector logistiek, die roepen om veranderingen en innovaties?

 • Klanten stellen hogere eisen aan de transportkwaliteit: 60,00 %
 • De verwachtingen van klanten en leveranciers veranderen: 43,64 %
 • Kosten zijn te hoog: 38,18 %
 • Samenwerking in de keten moet sneller / efficiënter: 29,09 %

Belangrijke IT-thema’s:

Welke IT-oplossingen sluiten volgens de sector aan op de belangrijkste ontwikkelingen?

 • Leveranciersportalen / klantportalen: 47,27%
 • Business Intelligence & Analytics: 43,64%
 • Ketenintegratie: 38,18%

Cloud

Gebruik maken van de ‘cloud’ lijkt een handige manier voor bedrijven om hun IT te outsourcen en zo meer te kunnen focussen op de kernactiviteiten van het bedrijf. Maar wat weten bedrijven eigenlijk over de cloud, en in hoeverre wordt daar binnen de logistieke en transportsector gebruik van gemaakt?

 • 14,55 % – Ja, een meerderheid van onze applicaties.
 • 58,18 % – Ja, enkele applicaties.
 • 12,73 % – Nee, maar misschien in de toekomst.
 • 14,55 % – Nee, daar staan wij (nog) niet voor open.

Uit verdere gesprekken met de respondenten bleek al snel dat het vooral de wat kleinere bedrijven zijn die minder snel de voorkeur geven aan cloud technologie. Dit is goed te verklaren omdat IT doorgaans slechts een ondersteunende functie heeft binnen een logistiek bedrijf. Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat logistieke bedrijven de IT-oplossingen die bedrijfskritisch zijn en zorgen voor een stukje toegevoegde waarde van het bedrijf, liever zo dicht mogelijk bij zich houden, en daar zo min mogelijk risico mee willen nemen. Mark van Veen, Business Manager Logistiek bij Motion10:

“Dit is een heel herkenbaar beeld. Een TMS ga je gewoon niet in de cloud draaien. De meeste pakketten zijn er nog niet klaar voor. Vooral niet voor de public cloud.”

De data-gedreven organisatie

Bijna 45% van de respondenten in ons onderzoek heeft BI genoemd als thema dat prioriteit heeft binnen de organisatie. We hebben de respondenten in de enquête drie typen Key Performance Indicators (KPI’s) voorgelegd waarop met BI gemeten kan worden:

 • Logistieke KPI’s zoals voorraadscijfers, capaciteitscijfers, optimale transportvolgorde of resultaten per gereden kilometer: 75,00 %
 • Commerciële KPI’s voor sales zoals verkoop-, omzet- en klantrapportages en voorspellen van de toekomstige vraag: 61,54 %
 • Financiële KPI’s zoals maandcijfers, forecasts en operationele indicatoren: 55,77 %

Mark van Veen: “De vraag die in het onderzoek niet gesteld is: waar zit het grootste probleem voor logistieke bedrijven? Bij de meeste bedrijven en mensen met wie ik spreek; is dat de Masterdata. Die staat niet goed. Dat is waar de visie van Motion10 met het functionele zevenlagenmodel volgens mij heel goed op aansluit. Als je Masterdata niet goed is, kun je heel veel met BI doen, maar is het alleen maar onbetrouwbare data wat eruit komt.

Dit probleem leeft wel binnen IT-afdeling van logistieke organisaties, maar niet binnen de organisatie. Ze krijgen de spullen binnen de tijd op de plek op de wereld waar het moet zijn. De mensen kennen de kengetallen wel, bijvoorbeeld hoeveel vrachtwagens een planner op een dag moet kunnen plannen. Maar ze kunnen totaal niet meten of ze ook in de buurt komen van die kengetallen.”

Blockchain

Een belangrijke trend die momenteel relevant is voor de logistieke sector is de blockchain. Mark van Veen: “De blockchain is denk ik de makkelijkste route om naar uniforme data-uitwisseling te gaan in de sector. Dat is belangrijk omdat je blijft werken met allerlei verschillende EDI’s. Ik heb nog nooit een universele standaard gezien die hetzelfde is als de andere. Edifact heet een standaard te zijn. Maar als je er twee naast elkaar zet, denk je: ik kan net zo goed from scratch een nieuwe standaard gaan maken. In Amerika is XBRL (BizTalk) wel goed aangeslagen, maar die heeft nooit de oversteek gemaakt. Als je de VGM (Verified Gross Mass) bijvoorbeeld via Blockchain regelt, heb je die hele discussie niet meer over het gewicht van een bepaald transport.”

Snelheid en security

“Een ander voordeel dat de blockchain met zich meebrengt is snelle data-uitwisseling. Sneller het dossier kunnen uitwisselen, dus sneller factureren. Sneller groeien ook, vanwege de grote schaalbaarheid. Daarbij: met blockchain kun je de security redelijk gemakkelijk borgen. En er zijn maar een paar logistieke bedrijven die security echt serieus nemen. Je moet nadenken over wat er met data gebeurt, en hoe je kunt voorkomen dat data gemanipuleerd wordt. Anders zullen logistieke bedrijven nog heel vaak te pakken genomen door hackers. Je bent dan als schakel in de keten een lek voor bedrijfsdata. Als je in de toekomst niet kunt aantonen dat je veilig omgaat met bedrijfsdata, ga je op den duur dus klanten en partners verliezen. De sector moet vooroplopen, en niet wachten tot andere mensen de blockchain door de strot gaan duwen voor de logistiek.

Ik denk dat de logistieke- en transportsector, na de financiële sector, de tweede plaats is waar de blockchain een grote impact gaat hebben.”

Internet of Things in de logistieke sector

Mark verwacht naast blockchain technologie ook steeds vaker IoT tegen te komen in de sector. “Internet of Things zal heel veel toenemen. Je wilt namelijk makkelijk kunnen tracken waar iets zich bevindt. Bijvoorbeeld ook in een warehouse. Wat we gaan zien is steeds verdergaande track-and-tracing. Maar je kunt nog veel verder automatiseren door de inzet van IoT in combinatie met business analytics. Heel veel standaard zaken zoals Warehouse Managing zullen veranderen. Ik denk daarom ook dat WMS’en [Warehouse Management Systems, red.] eruitgaan. Je gaat naar Automated Warehousing toe, waardoor je geen specifieke software meer nodig hebt. En je zult dan nog een aantal specialisten houden die handwerk doen.”